loader image
ארכיאולוגיה תנ"כית

הרב זמיר כהן

ארכיאולוגיה

תנ"כית תנ"כית

ארכיאולוגיה תנ"כית
ארכיאולוגיה תנ"כית

הרב זמיר כהן

ארכיאולוגיה

תנ"כית תנ"כית

ארכיאולוגיה תנכ"ית

ההיסטוריה אולי נכונה,

אבל הארכיאולוגיה מדויקת.

- דאג סקוט

האמת זועקת מן האדמה

סדרת הספרים היחידה מסוגה בעולם

ארכיאולוגיה תנכ"ית

חלק א'

אוצרות פרעה, מגדל בבל, תיבת נח ועוד

ארכיאולוגיה תנכ"ית

חלק ב'

ימי יהושע בן נון, המלוכה בישראל, עיר דוד ועוד

ארכיאולוגיה תנכ"ית

חלק ג'

בית המקדש הראשון, ירושלים הקדומה, חזקיהו המלך ועוד

ארכיאולוגיה תנכ"ית

חלק ד'

חורבן בית ראשון, ממלכת בבל, שושן הבירה ועוד

חלק ה'

חדש

שלטון יוון, מרד החשמונאים, בית המקדש השני ועוד

הסדרה

כל חמשת הספרים בסדרת ארכיאולוגיה תנ"כית

הרב זמיר כהן - ארכיאולוגיה תנ"כית

לצלול
למעמקי
ההיסטוריה

עם הרב זמיר כהן

ארכיאולוגיה תנכ"ית
הרב זמיר כהן - ארכיאולוגיה תנ"כית

לצלול למעמקי ההיסטוריה

עם הרב זמיר כהן

לע"נ הצדקת חסיבה בת ימנה

הרב זמיר כהן - ארכיאולוגיה תנ"כית

הרב זמיר כהן

רב, יו"ר ומקים ארגון "הידברות" ומחבר סדרת "ארכיאולוגיה תנ"כית"

ארכיאולוגיה תנכ"ית